Monday, November 18, 2013

Long List for Toto Photography Awards 2014

Twenty-one applicants have been long listed for the two Toto Awards for Photography 2014. They are:

1 Tabeenah Anjum, Jaipur

2 Prateek Mukunda, Bangalore

3 Pooja Jain, Mumbai

4 Purva Gadre, Pune

5 Ronny Sen, Kolkata

6 Chandan Gomes, Delhi

7 Shilpa Gavane, Ahmedabad

8 Arnav Rastogi, Delhi

9 Niranjan H. G., Bangalore

10 Abhijit Vilas Patil, Pune

11 Karan Kumar Sachdev, Kolkata

12 Anupam Singha, Gandhinagar

13 Bhavneet Bajaj, Gurgaon

14 Visaka Vardhan Peddineni, Bangalore 

15 Amit Chahalia, Gandhinagar

16 Vishakha Jindal, Bangalore

17 Dinesh Abiram, C. M., Gandhinagar

18 Amey V. Thakur, Mumbai

19 Adira Thekkuveettil, Gandhinagar

20 Abhinav Sanghi, New Delhi

21 Amirtharaj Stephen, Tirunelveli

The shortlist for these awards will be announced in December.

No comments: